Kwaliteit en klachten

Kwaliteitsbewaking

  

Om de kwaliteit te kunnen waarborgen wordt bij Ergotherapie Glassen gestreefd naar continue bijscholingen. Ergotherapie Glassen is tevens aangesloten bij de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Tevens vindt er zowel intercollegiaal alsook multidisciplinair overleg plaats. Dit houdt in dat er overleg plaats vindt met zowel ergotherapeuten alsook met overige (para)medische disciplines, zoals huisartsen, specialisten, thuiszorg, fysiotherapeuten, logopedisten, psychologen et cetera.
Tijdens uw behandeltraject bestaat de mogelijkheid om regelmatig te evalueren. U kunt uw ergotherapeut ook rechtstreeks beoordelen via Zorgkaart.nl.

Annabel Glassen Freekje Cremers Ashley Vijgen
Zorgketen heuvelland Coronazorg Fysio 043 Logopedie Cornelussen Ergotherapie Nederland

Klachten

 

De ergotherapeut doet er alles aan om goede zorg te verlenen. Toch kan er wel eens iets misgaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht, dan zijn er een aantal stappen die u kunt volgen. Probeert u in eerste instantie uw probleem te bespreken met uw ergotherapeut. Misschien is er sprake van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing. Maak uw klacht ook schriftelijk kenbaar aan uw ergotherapeut. Komt u er niet uit met uw ergotherapeut of is er een goede reden om het gesprek niet aan te gaan, maak dan gebruik van de klachtenprocedure van Klachten- en geschillenregeling Paramedici (KLP).
Een onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht. De klachtenfunctionaris geeft ook advies over het indienen en formuleren van de klacht en zoekt naar een oplossing. 

Ergotherapie Glassen

Behandeling vindt uitsluitend plaats op afspraak.

Volg mij
Contact
  • Telefoon: 06-29464365
  • E-mail: info@ergotherapieglassen.nl