Vergoedingen

Vergoeding

  

Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Sommige zorgverzekeraars vergoeden meer als u een aanvullende verzekering heeft. Vraag uw zorgverzekeraar of bekijk onderstaand schema/link.
Let op: Ergotherapie valt onder het wettelijk eigen risico (basiszorg) en kan hiermee dus verrekend worden als dit nog niet volledig is besteed. 

Verwijsbrief

 

Wij zijn geschoold in Directe Toegang Ergotherapie (DTE). Hierdoor is een verwijsbrief van uw (huis)arts of specialist niet altijd noodzakelijk. Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar heeft u wel/geen verwijsbrief nodig. Komt u er niet uit, neem dat gerust contact op en we bekijken wat voor u van toepassing is. U kunt ook het volgende document raadplegen: vergoeding ergotherapie of download de PDF.

Ergotherapie Glassen

Behandeling vindt uitsluitend plaats op afspraak.

Volg mij
Contact
  • Telefoon: 06-29464365
  • E-mail: info@ergotherapieglassen.nl