Arbeid (werkplekadvisering)

Het woord 'Ergon' waaruit ergotherapie is afgeleid, is uit het Grieks afkomstig en betekent ‘werk’ in de ruimste zin van het woord: actieve betrokkenheid, lichamelijke en geestelijke activiteit, prestatie, verrichting of handeling. Ergotherapeuten zijn van oudsher betrokken bij arbeid.  

De gevolgen
Klachten tijdens of na het werk kunnen grote gevolgen hebben: van niet optimaal functioneren en dreigende uitval tot kort- of langdurend verzuim. Werkuitval heeft een grote impact op mensen. Wie noodgedwongen thuis zit, kan in een zwart gat terecht komen door het ontbreken van een vaste structuur, een zinvolle tijdsbesteding en sociale contacten. Arbeidsverzuim is zowel nadelig voor de werknemer alsook voor de werkgever.

Wat kan een ergotherapeut voor u betekenen?
Ergotherapie speelt een belangrijke rol op diverse vlakken:

Preventie: voorlichting en advies aan werknemer, werkgever en collega’s ter voorkoming of verergering van klachten op het werk;
-Coaching: het trainen en begeleiden van cliënten die met klachten nog werkzaam zijn;
-Re-integratie: het begeleiden van cliënten bij de terugkeer naar werk.


De ergotherapeut bekijkt de relatie tussen de medische situatie van de werknemer, de psychosociale status en de taken die de werknemer op de werkvloer dient uit te voeren.
Tegenwoordig zijn de belangrijkste taken van de ergotherapeut op het gebied van arbeid het geven van voorlichting aan werknemers/werkgevers over lichamelijke en psychische belasting en belastbaarheid, het adviseren over een ergonomisch verantwoorde werkplekinrichting, het begeleiden van (re-)integratietrajecten en jobcoaching. Vraag uw ergotherapeut gerust naar de specifieke (behandel)mogelijkheden. 

Ergotherapie Glassen

Behandeling vindt uitsluitend plaats op afspraak.

Volg mij
Contact
  • Telefoon: 06-29464365
  • E-mail: info@ergotherapieglassen.nl