Corona / Covid-19

Eind 2019 werd Covid-19 (ziekte als gevolg van een SARS-CoV-2 infectie) voor het eerst gediagnosticeerd in Wuhan, China. Inmiddels heeft het virus zich wereldwijd verspreid en heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak uitgeroepen tot een pandemie. Het is bekend dat er geen directe relatie is tussen een opname in het ziekenhuis of het doormaken van Covid-19 in de thuissituatie: in beide gevallen kunnen mensen ernstige beperkingen ondervinden die nog lang erna een rol kunnen spelen in het dagelijks leven. Vaak is een goede afstemming tussen diverse hulpverleners belangrijk om een adequaat behandeltraject te kunnen bieden. Om die reden is er een multidisciplinair team ontstaan: Coronazorg Maastricht.

Coronazorgmaastricht

De gevolgen van Covid-19
Na het doormaken van het coronavirus kunt u problemen ervaren die zeer divers van aard zijn. U kunt moeilijkheden ervaren op fysiek, sociaal, psychisch en maatschappelijk functioneren. Zo kunt u moeite hebben met traplopen of boodschappen doen, maar ook met het volhouden van uw voormalige dag invulling of u vindt het moeilijk om uw dag te plannen en structureren. U kunt problemen ondervinden bij het uitvoeren van uw dagelijkse bezigheden op het werk, thuis of bij het uitvoeren van uw hobby’s. Ook kunt u sneller vermoeid of overprikkeld zijn.

Wat kan een ergotherapeut voor u betekenen?
Er is indicatie voor ergotherapie bij één of meerdere van de volgende punten:

Cognitieve problematiek, zoals geheugen- en concentratiestoornissen, bij de uitvoer van dagelijkse activiteiten;
Psychische klachten, slaapproblemen en gevolgen voor de uitvoer van dagelijkse activiteiten;
Problemen bij werkhervatting waarbij zelfmanagement en het opbouwen van belastbaarheid in het werk centraal staat en eventueel het aanpassen van de werkomstandigheden;
Longproblematiek, zoals snelle saturatiedalingen en benauwdheidsklachten, bij de uitvoer van dagelijkse activiteiten;
Problematiek ten gevolge van langdurige inactiviteit voor de uitvoer van dagelijkse activiteiten, zoals ernstige spierzwakte en vermoeidheid, problemen met arm-handfunctie en decubitus, oedeem en contracturen;
(Over)belasting van de mantelzorger/familie;
Advisering bij hulpmiddelen en/of voorzieningen ten behoeve van de uitvoer van dagelijkse activiteiten en participatie.


Het uiteindelijke doel van uw ergotherapeut is dat u de activiteiten waar u het meeste waarde aan hecht weer naar tevredenheid en zoveel mogelijk zelfstandig en veilig kunt uitvoeren. Vraag uw ergotherapeut gerust naar de specifieke behandelmogelijkheden. 

Ergotherapie Glassen

Behandeling vindt uitsluitend plaats op afspraak.

Volg mij
Contact
  • Telefoon: 06-29464365
  • E-mail: info@ergotherapieglassen.nl