Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Niet aangeboren hersenletsel of NAH is schade aan de hersenen als gevolg van een trauma, zoals een val of klap op het hoofd of een gevolg van een oorzaak in het hoofd zelf.
Hersenletsel kan ontstaan door bijvoorbeeld een herseninfarct of een hersenbloeding; we spreken dan van een beroerte of CVA (Cerebro Vasculair Accident). Ook een tumor, hartstilstand, vergiftiging of operatie kunnen leiden tot hersenschade. 

De gevolgen van NAH
Alles wat we doen, wordt aangestuurd door onze hersenen. Afhankelijk van de plaats van het letsel in de hersenen, verschillen de gevolgen. De gevolgen zijn dan ook zeer divers en voor iedere persoon anders. Niet iedereen krijgt met alle gevolgen te maken.
De meest zichtbare gevolgen zijn de lichamelijke gevolgen, zoals een verlamming van één zijde van het lichaam, het verlies van spierkracht, moeite met de coördinatie van bewegingen, gevoelsstoornissen, een scheef gezicht, incontinentie of schokkende ledematen zoals bij epilepsie. Minder zichtbaar maar duidelijk merkbaar tijdens de uitvoer van dagelijkse bezigheden zijn gevoelsverlies, uitval van het gezichtsveld (hemianopsie) of van de waarneming van een deel van het lichaam (neglect).
De meeste problemen doen zich voor door de onzichtbare gevolgen. Hierbij valt te denken aan aandacht- en concentratieproblemen, geheugenproblemen, overgevoeligheid voor bijvoorbeeld licht, geluid of drukte, problemen met het uitvoeren en plannen van activiteiten en heel vaak is er sprake van vermoeidheidsklachten.
Het moeilijkst voor een partner of vrienden zijn de gevolgen op het gebied van communicatie (moeite met het vinden van woorden of het begrijpen van taal), gedragsmatige gevolgen (geen/verminderd ziekte-inzicht, sneller geprikkeld of impulsief gedrag) en emotionele gevolgen (overmatig vrolijk of juist meer depressieve klachten, weinig zelfvertrouwen, angst, somberheid of sneller huilen). 

Wat kan een ergotherapeut voor u betekenen?
Door bovenstaande gevolgen kunnen de meest vanzelfsprekende handelingen opeens erg moeizaam gaan. Denk hierbij aan activiteiten zoals: wassen, kleden, koken, huishoudelijke taken, gebruik maken van het openbaar vervoer, werken of het uitvoeren van hobby’s.
Het uiteindelijke doel van uw ergotherapeut is dat u de activiteiten waar u het meeste waarde aan hecht weer naar tevredenheid en zoveel mogelijk zelfstandig en veilig kunt uitvoeren. Vraag uw ergotherapeut gerust naar de specifieke behandelmogelijkheden.
Ergotherapie Glassen is aangesloten bij de CVA zorgketen Maastricht- Heuvelland


CVA zorgketen Maastricht- Heuvelland
Ergotherapie Glassen

Behandeling vindt uitsluitend plaats op afspraak.

Volg mij
Contact
  • Telefoon: 06-29464365
  • E-mail: info@ergotherapieglassen.nl